חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 972 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Berger, Graenum Falk

People in this tree:
Show
Tree ID number:
972
Print
Share
Graenum Falk
Berger
was born
Father of
Sarah Ethel
Berger
,
Fannie "Fayge"
Berger
,
Hyman
Berger
,
Pauline "Paula"
Berger
,
Morris "Maishel"
Berger
,
Harry Isaac "Itzik"
Berger
,
,
Images:
First name:
Graenum Falk
Surname:
Berger
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Berger, Graenum Falk
Father of
ABT .. ...
Berger, Graenum Falk
Hannah
Yochever, Nachama
Berger, Sarah Ethel
Berger, Fannie "Fayge"
Berger, Hyman
Berger, Pauline "Paula"
Berger, Morris "Maishel"
Berger, Harry Isaac "Itzik"
This information is based on family tree no. 972 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Berger, Harry Isaac "Itzik"
Berger, Morris "Maishel"
Berger, Pauline "Paula"
Berger, Hyman
Berger, Fannie "Fayge"
Berger, Sarah Ethel
Berger, Graenum Falk
Hannah
Yochever, Nachama