חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Berk, Miriam

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4241
Print
Share
Miriam
Berk
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Miriam
Surname:
Berk
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Berk, Miriam
Cohen, Clarita
Berk, Andrew
Berk, Miriam
Cohen, Isaac
Madhala, Ada
Berk, Luis