חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Madhala, Ada

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4241
Print
Share
Ada
Madhala
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Ada
Surname:
Madhala
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Madhala, Ada
Mother of
Ratzon, Miriam
Madhala, Aaron
Madhala, Yosef
Madhala, Benjamin
Madhala, Ruth
Madhala, Abraham
Madhala, Ada
Cohen, Isaac
Cohen, Ramy
Cohen, Clarita