חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shlime

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4241
Print
Share
Shlime
was born
Mother of
Strul
,
,
Images:
Surname:
Shlime
Gender:
נקבה
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shlime
Father of
Shlime
Strul, Asher
Strul, Jana
Shlime
Strul, Asher
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Strul, Jana