חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5332 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of FABER, Israel (Is)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5332
Print
Share
Israel (Is)
FABER
was born
on
16 לאוקטובר 1896
,
Son of
Fanny
Lindenbaum
and
Samuel M.
FABER
,
died
on
11 לאפריל 1990
,
Images:
First name:
Israel (Is)
Surname:
FABER
Gender:
זכר
Date of birth:
16 לאוקטובר 1896
Date of death:
11 לאפריל 1990
Place of death:
Florida
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
11 APR 1990
Date:
11 לאפריל 1990
Event place:
Florida
Event Type:
לידה
Description:
16 OCT 1896
Date:
16 לאוקטובר 1896
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of FABER, Israel (Is)
16 לאוקטובר 1896
died
on
11 לאפריל 1990
16 לאוקטובר 1896
Florida
11 APR 1990
Florida
16 OCT 1896
Lindenbaum, Fanny
FABER, Samuel M.
FABER, Benjamin (Bunny)
FABER, David
FABER, Sarah Roberta (Bobby)
FABER, Morris
FABER, Solomon (Saul) Edward
FABER, Selma Molly
FABER, Israel (Is)
Lindenbaum, Solomon
Libby
FABER, Jacob (Jack)
This information is based on family tree no. 5332 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
FABER, Samuel M.
Lindenbaum, Fanny
FABER, Israel (Is)
Lindenbaum, Solomon
Libby
FABER, Benjamin (Bunny)
FABER, David
FABER, Sarah Roberta (Bobby)
FABER, Morris
FABER, Solomon (Saul) Edward
FABER, Selma Molly
FABER, Jacob (Jack)