חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of FABER, Solomon (Saul) Edward

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5332
Print
Share
Solomon (Saul) Edward
FABER
was born
on
10 לינואר 1903
,
Son of
and
,
died
on
2 לספטמבר 1960
,
Father of
,
,
,
,
Images:
First name:
Solomon (Saul) Edward
Surname:
FABER
Gender:
זכר
Date of birth:
10 לינואר 1903
Place of birth:
Kiev, Russia
Date of death:
2 לספטמבר 1960
Place of death:
Providence, Rhode Island
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2 SEP 1960
Date:
2 לספטמבר 1960
Event place:
Providence, Rhode Island
Event Type:
לידה
Description:
10 JAN 1903
Date:
10 לינואר 1903
Event place:
Kiev, Russia
Event Type:
התאזרחות
Description:
1914
Date:
1914
Event place:
Providence, Rhode Island
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of FABER, Solomon (Saul) Edward
10 לינואר 1903
died
on
2 לספטמבר 1960
Father of
10 לינואר 1903
Kiev, Russia
Providence, Rhode Island
2 SEP 1960
Providence, Rhode Island
10 JAN 1903
Kiev, Russia
1914
Providence, Rhode Island
Lindenbaum, Fanny
FABER, Samuel M.
FABER, Benjamin (Bunny)
FABER, David
FABER, Sarah Roberta (Bobby)
FABER, Morris
FABER, Selma Molly
FABER, Israel (Is)
FABER, Jacob (Jack)
FABER, Solomon (Saul) Edward
Goldman, Sadie Dorothy
Lindenbaum, Solomon
Libby
FABER, Evelyn (Lynn)
FABER, Samuel
FABER, Stanley