חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ?? ????, ??? ???

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9949
Print
Share
��� ���
�� ����
was born
died
on
26 לינואר 1990
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
��� ���
Surname:
�� ����
Gender:
נקבה
Date of death:
26 לינואר 1990
Place of death:
���� ��-�����
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
Description:
26 JAN 1990
Date:
26 לינואר 1990
Event place:
���� ��-�����
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ?? ????, ??? ???
died
on
26 לינואר 1990
Mother of
���� ��-�����
26 JAN 1990
���� ��-�����
?? ????, ??? ???
??????, ????
??????, ?????
??????, ????? ????
?? ????, ??? ???
??????, ????