חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Makarow, Bella

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5674
Print
Share
Bella
Makarow
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Bella
Surname:
Makarow
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Makarow, Bella
Mother of
Kobolosky, Anna
Makarow, Morris
Makarow, David
Makarow, Elizabeth
Makarow, Morris
Makarow, Bella
Greenberg
Greenberg, Abraham
Greenberg, Molly
Makarow, Ray
Makarow, Bella
Greenberg
Makarow, David
Makarow, Elizabeth
Makarow, Morris
Makarow, Ray