חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5674 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Greenberg

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5674
Print
Share
Greenberg
was born
Father of
Greenberg
,
Greenberg
,
,
Images:
Surname:
Greenberg
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Greenberg
Father of
Greenberg
Makarow, Bella
Greenberg, Abraham
Greenberg, Molly
Greenberg
Makarow, Bella
This information is based on family tree no. 5674 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Greenberg, Molly
Greenberg, Abraham