חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2831 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ackstine, Ruth "Reeka"

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2831
Print
Share
Ruth "Reeka"
Ackstine
was born
on
1915
,
Daughter of
Philip
Ackstine
and
Betsy
Smith
,
Mother of
Deborah
Sklar
,
,
Images:
First name:
Ruth "Reeka"
Surname:
Ackstine
Gender:
נקבה
Date of birth:
1915
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ... 1915
Date:
1915
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ackstine, Ruth "Reeka"
1915
Father of
1915
ABT .. ... 1915
Ackstine, Philip
Smith, Betsy
Ackstine, Beckie "Beatie"
Ackstine, Eric Asher
Ackstine, Simon
Ackstine, Ruth "Reeka"
Sklar, Solly
Smith, Freedman
Bloch, Gittel
Sklar, Deborah
Ackstine, Ruth "Reeka"
Smith, Freedman
Bloch, Gittel
Sklar, Solly
Ackstine, Beckie "Beatie"
Ackstine, Eric Asher
Ackstine, Simon
This information is based on family tree no. 2831 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Smith, Betsy
Ackstine, Philip
Sklar, Deborah