חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 179 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of GREENSTEIN, EDITH

People in this tree:
Show
Tree ID number:
179
Print
Share
EDITH
GREENSTEIN
ROCKETTO
was born
on
9 למאי 1911
,
Daughter of
ROCKETTO
and
SADIE
ROCKETTO
UNKNOWN
,
Mother of
JOYCE
BADE,FAINER
,
HARVEY,WILLIAM
GREENSTEIN
,
MARILYN,BARBARA
COHEN
,
,
Occupations:
HOUSEWIFE
Images:
First name:
EDITH
Surname:
GREENSTEIN
Birth last name:
ROCKETTO
Gender:
נקבה
Occupation:
HOUSEWIFE
Date of birth:
9 למאי 1911
Events:
Event Type:
אירוע
Event sub type:
RECD
Event Type:
לידה
Description:
9 MAY 1911
Date:
9 למאי 1911
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
.. ... 1976
Date:
1976
Event place:
FLORIDA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of GREENSTEIN, EDITH
9 למאי 1911
Mother of
HOUSEWIFE
HOUSEWIFE
9 למאי 1911
9 MAY 1911
.. ... 1976
FLORIDA
ROCKETTO
ROCKETTO, SADIE
GREENSTEIN, EDITH
GREENSTEIN, SAMUEL
BADE,FAINER, JOYCE
GREENSTEIN, HARVEY,WILLIAM
COHEN, MARILYN,BARBARA
This information is based on family tree no. 179 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
COHEN, MARILYN,BARBARA
GREENSTEIN, HARVEY,WILLIAM
BADE,FAINER, JOYCE
ROCKETTO, SADIE
ROCKETTO
GREENSTEIN, EDITH
GREENSTEIN, SAMUEL